Etiket Ankara

etiket çeşitleri

Metal Etiket çeşitleri, sağlamlığı ile uzun ömür sunar.Üzerine değişik baskı türleri uygulanabilir; Uv Baskı, Lazer Markalama, Asit İndirme ve Serigrafi baskı türleri vardır.

Metal Etiket Ankara Değişiksektörlerdekullanılan ,markabilinirliğindeönemliroloynamaktadır.Süreklikullanılancihazveürünleryıllariçindedeformeolmadanilkgünküşeklinikorumalıdır.Metaletiketlerinbaskıkalitesikullanımyerinegöretercihedilmektedir.

Metal Etiket  Ankara Neden Tercih Edilmedilir.

Endüstriyelortamlaroldukçaaşındırıcıdırvefizikselolarakaşındırıcıdır.Bunedenleüretilenmakineveürünlerinlogo,amblem,performans,üretimtarihivegarantisüresigibibilgilerininuzunyıllarkorunmasıönemlidir. Damla Reklam olarak Ankarametaletiketüretimindedayanıklılıkaçısındanengüçlüetikettürü,yüksekısıdayanımı,serttabanı,işlenebilir liğiverenkhaslığısayesindeyüksekkalitedeetiketlerüretmektedir. Ankara Etiket.

Metal Etiket Ankara Kullanım Alanları

Enerjisektörü

SavunmaSanayii

Otomobil

Otomotivendüstrisi

tarımaraçları;

Sanayisektörüiçinürünler

Asansöretiketleri

Mobilyasektörü

Reklamendüstrisi

ElektronikBölümü

TüketiciElektroniğiBölümü

İşgüvenliği

İşgüvenliği ve sağlığı

 

 

Alüminyumdanimaledilenmetaletiketler,makinelerde,makinevemalzemelerinözelliklerinivebilgilerinibelirtmekiçinkullanılır.Kepenkyapanfirmalargenelliklemetaletiketkullanırlarancakbuetiketleriçingenelliklealüminyumetiketlertercihedilir.Dayanıklıetiketler,alüminyumveyaanodizealüminyummalzemeseçenekleriyleüretilir.Serigrafitekniği,anodizeedilmişbiralüminyummetalüzerinerenklerinbasılmasınıiçerir.Metaletiketihtiyaçlarınızauygun,hızlı,kaliteliürünleriçinbizimleiletişimegeçin.

Ankara Etiket Damla Reklam ,baştaOstim,İvedikOrganizeSanayi,SincanOrganizeSanayiolmaküzereAnkara’dadijitalbaskıüreticisiolarakişletmelerintümihtiyaçlarınısonteknolojimakineparkuruvedeneyimliteknolojiilekarşılayarakürünlerimizindeğeriniarttırıyoruz.  AlüminyumEtiket,AVMGörselUygulama,AVMReklam,DamlaEtiket,DijitalBaskı,OstimEtiketimiz,OstimMetalEtiket,AnkaraEtiket,MetalEtiket,İvedikMetalKabartmalıEtiket,Uv Baskı,PaslanmazÇelikEtiket,PVC,LeksanEtiket,Serigrafi,yapışkanetiket,asitindirme etiket,alüminyumgravüretiket,asitazaltılmışmetaletiket,asitazaltılmışpirinçisimlevhası,asitazaltılmışpirinçetiket,alüminyumetiket,kablolamaetiketi v.b.

etiket çeşitleri
metal etiket, alüminyum etiket, lazer etiket, leksan etiket, damla etiket, plastik etiket, folyo etiket