Yönlendirme ve Uyarı Levhaları

iş güvenlik ve uyarı levhaları ankara

 

Yönlendirme ve Uyarı Levhaları: Yönlendirme tabelaları kamuların ortak kullanım noktalarında

iş güvenlik ve uyarı levhaları ankara
Firmanıza Bizimle Yön Verin. Ankaranın En uygun fiyatlı uyarı levhaları bizde.

park ve iş merkezleri gibi. bir çok yerde kullanılan adı gibi yön vermek amaçlı yaptırımlardır. Yönlendirme ve Uyarı Levhaları Fabrikalarda, iş merkezlerinde, holdinglerde, ofislerde, yollarda, otellerde kullanılır. Buna benzer kurum ve firmaların girişlerinde çıkışlarında hangi katta. hangi birimin bulunduğunu gösteren yönlendirme tabelaları bulunmaktadır. Bu tabelaların çoğunluğu alüminyum levhalardan üretilir. Örneğin giriş kata 50×70 / 70×100 cm ölçülerinde genel bir yönlendirme tabelası asılır.Bu tabelalarda kullanılan ürün kalitesine göre fiyatlandırma yapılır. Bu malzemeler vinil, alüminyum olabileceği gibi polikarbon da olabilir. Örneğin alüminyum tabela boyanarak üstüne dekupe edilen yazı karakterlerinden meydana gelir. Yönledirme reklamları iç mekan ve dış mekan uygulamaları olarak iki çeşittir. İç Mekan Yönlendirme Reklamları:İş yerinin daha ulaşılır ve düzenli olmasını sağlamaktır. Ofis, plaza, iş merkezi ortamlarında insanların aradıkları kısmı. bulabilmeleri için iç mekan yönlendirme reklamları kullanılır. İç mekan yönlendirme tabelaları ofis, plaza, iş merkezlerinin kurumsal bir yapı oluşmasını sağlar. Dış Mekan Yönlendirme Reklamları: Reklamı yapılacak olan yerin. Bulunduğu sokak veya cadde başlarında bulunacağı gibi sanayi merkezleri, alışveriş merkezleri girişlerinde de kullanılır. Amaç göz mesafesi olup hedeflenen yerin kolay şekilde varılmasını sağlamaktır. Yönlendirme uygulamalarında display ürünlerden de faydalanılmaktadır. Bu sayede daha şık ve daha dekoratif uygulamalar yapılabilmektedir. Sağlamış olduğu kolaylık ile. insanların adres bulma sıkıntılarını giderebilmektedir. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu tabelalar büyük kolaylıkları beraberinde getirerek. Yaşanacak olumsuz durumların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.Yönlendirme ve Uyarı Levhaları.

 

UYARI VE İKAZ LEVHALARI

 

İş hayatında veya günlük hayatta önemli olan konulardan bir tanesi ikaz ve uyarı levhalarıdır. İkaz ve uyarı levhaları her an başımıza gelebilecek. kazaları önlemek amacıyla gerekli olan yerlere yerleştirmemiz gerekmektedir. İkaz ve uyarı levhaları gerek trafikte gerek iş hayatında gerekse. günlük yaşamda insanların can güvenliğini sağlamaya devam etmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukuna göre de mutlaka tehlikeli çalışma ortamlarında. ikaz ve uyarı levhalarının bulunmasını emretmektedir. Gerek denetimlerde gerekse işçilerin güvenliğini sağlamakta önemli hususların başında olan. ikaz ve uyarı levhalarına gereken önem verilmelidir. Örneğin basınç odaları, radyasyon odaları ve benzeri odalar hamileler açısından ciddi tehlikeler içerir. Bir hamile gelip bilmeden o odaya girerse bebeğinden dahi olabilir. İşletme yöneticileri veya işletme sahipleri bilmeden bir cana kıymış dahi olabilmektedir. Hukuki açıdan da bu durum ile baş etmek zorunda kalabilmektedirler. Çünkü bildiğiniz üzere kanunlar ve yönetmelikler açık ve net olduğu için “ben bu kanunu bilmiyordum” gibi bir cümle sarf etmeniz. sizi mümkün değil kurtaramayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşmadan önce gereken önlemleri, ikaz ve uyarı levhalarını bir an önce. gerekli yerlere uygulamanızda fayda görülmektedir.Yönlendirme ve Uyarı Levhaları bu yüzden önemlidir.

İŞ GÜVENLİK LEVHALARI

 

İş Güvenlik Levhaları günümüzde iş ortamlarında bulunması gereken başlıca materyaller arasında yer almaktadır. Uyarı levhaları bulunmayan ortamlar. hem iş hukukuna aykırı bir durum oluşturmakta hem de çalışanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Örneğin tehlikeli bir cismin üzerine mutlaka dikkat, tehlikelidir, dokunma ve benzeri uyarıların konulması gerekmektedir. Aksi taktirde çalışanlar bu cismin ne olduğunu anlamadan tehlikeli olabilecek hareketlere kalkışabilir. Çalışanların dikkatsiz olduğu veya dalgın olduğu durumlarda onları dikkat etmeleri. için uyarmak işletme sahiplerine veya işletme yöneticilerine düşmektedir. Bu tedbirler genellikle İş Güvenlik Levhaları ile alınmaktadır. Bu iş güvenliği uyarı levhaları sayesinde çalışanların işletme ortamında önce güvenliğinin sağlaması. hususunda en büyük önlemlerden bir tanesi alınmış olmaktadır. İş ortamlarında çalışanların sadece dalgın oldukları zaman değil yemekte, çay molasında ve benzeri aralarda da. dikkat etmesi için gerekli olan İş Güvenlik Levhaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.Örneğin üretimde yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanan işletmeler yemek ve çay molalarında. Çalışanların çalışma ortamından uzaklaşmasını istemektedir.Bunun sebebi ise sigara ve benzeri maddeleri kullanmak için çakmak ,kibrit gibi araçların dikkatsizlik sonucu yakıla bilmesidir. Bu durumlara sebebiyet vermemek için kazalar olduktan sonra değil kazalar. olmadan gerekli önlemlerin alınmasında büyük fayda görülmektedir.

ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI

Acil Çıkış levhaları iş yerlerinin olmazsa olmazlarındandır. Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konularında, aldıkları eğitim ile işverenin. bu konuda vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda. Kendilerinin işyerin’deki hareketlerinden dolayı diğer çalışanların güvenliğini tehlikeye atmamakla sorumlu kılınmışlardır. Yönlendirme ve Uyarı Levhaları size yön verir.

Bu nedenle Damla Reklam Olarak Sizlere hizmet vermek için yanınızdayız.